Σταδιοποίηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (FIGO)

Επέκταση της νόσου
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μεθίσταται:
  • Με άμεση διήθηση των παρακείμενων ιστών, όπως του στρώματος του τραχήλου, του σώμα­τος της μήτρας, του κόλπου και των παραμητρίων.
  • Με λεμφαδενικές μεταστάσεις.
  • Με αιματογενείς μεταστάσεις.
  • Με ενδοπεριτοναϊκές εμφυτεύσεις.
Επειδή η συχνότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων είναι μεγάλη, ακόμη και στα πρώιμα στάδια της νό­σου, οι κύριες ομάδες λεμφαδένων κατά μήκος των έξω λαγονίων αγγείων, των παραμητρίων και του θυροειδούς νεύρου θα πρέπει πάντα να αντιμετωπί­ζονται θεραπευτικά, είτε με χειρουργική αφαίρεση είτε με ακτινική θεραπεία.

Σταδιοποίηση
Η σταδιοποίηση του καρκίνου του τραχήλου της μή­τρας είναι κλινική. Μολονότι η ανακρίβεια του τρόπου αυτού σταδιοποίησης είναι γνωστή και έχει επισημαν­θεί από πολλούς συγγραφείς, η χειρουργική σταδιο­ποίηση παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας, χωρίς να προσφέρει εμφανή βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών που υποβάλλονται σ' αυ­τήν τη διαδικασία εκτίμησης της νόσου.
Στο Παγκόσμιο Συνέδριοτης Παγκόσμιας Ομοσπον­δίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (International Fe­deration of Gynecology and Obstetrics-FIGO) στο Montreal του Καναδά το 1994, έγιναν μερικές μεταβολές στη σταδιοποίηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, που αφορούν μόνο τα πρώιμα στάδια της νόσου.


Πίνακας :Σταδιοποίηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (FIGO)

Στάδιο  Ι Ο καρκίνος περιορίζεται αυστηρά στον τράχηλο

Στάδιο  ΙΑ

Η διήθηση αναγνωρίζεται μόνο μικροσκοπικά. Όλες οι εμφανείς βλάβες ακόμη και με επιπολής διήθηση θεωρούνται στάδιο ΙΒ. Η διήθηση του στρώματος έχει μέγιστο βάθος 5,0 mm και οριζόντια έκταση 7,0 mm
Στάδιο  ΙΑ1
Μέγιστο βάθος διήθησης 3,0 mm και οριζόντια έκταση 7,0 mm
Στάδιο  ΙΑ2

Βάθος διήθησης μεγαλύτερο από 3,0 mm αλλά όχι μεγαλύτερο των 5,0 mm, οριζόντια έκταση 7,0 mm.
Στάδιο  ΙΒ

Κλινικά εμφανής βλάβη περιοριζόμενη στον τραχήλο, ή προκλινική (μικροσκοπική) βλάβη μεγαλύτερη από αυτή του σταδίου ΙΑ
Στάδιο ΙΒ1 Κλινική βλάβη όχι μεγαλύτερη από 4,0 cm σε έκταση
Στάδιο  ΙΒ2 Κλινική βλάβη όχι μεγαλύτερη από 4,0 cm
Στάδιο  ΙΙ Επέκταση πέραν του τραχήλου αλλά όχι ως το πυελικό τοίχωμα. Επέκταση στον κόλπο αλλά όχι στο κάτω τριτημόριο.
           ΙΙΑ
Χωρίς εμφανή διήθηση του παραμητρίου
           ΙΙΒ Εμφανής διήθηση του παραμητρίου
Στάδιο ΙΙΙ Επέκταση έως και το πυελικό  τοίχωμα (δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ όγκου και πυελικού τοιχώματος στην από ορθού δακτυλική εξέταση) ή επέκταση στο κάτω τριτημόριο του κόλπου.
          ΙΙΙΑ Όχι επέκταση στο πυελικό τοίχωμα, επέκταση όμως στο κάτω τριτημόριο του κόλπου
          ΙΙΙΒ Επέκταση στο πυελικό τοίχωμα ή υδρονέφρωση ή νεφρική σιγή
Stage  ΙV Επέκταση εκτός πυέλου ή κλινικά διαπιστωμένη συμμετοχή του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστεως ή του ορθού
Stage  IVA Εξάπλωση του όγκου στα παρακείμενα όργανα
Stage  IVB Εξάπλωση σε απομακρυσμένα όργανα

Tι είπαν για ‘μένα

ΑΝΑΤΟΛΗ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ
Σ' ευχαριστούμε ….για την ομορφιά που προσέθεσες σ' αυτήν την καταπληκτική μας εμπειρία!!!! ΣΤΑΘΗΚΕΣ σαν αξιόλογος επιστήμονας άλλα πάνω απ όλα ένας υπέροχος φίλος 2/5/99...
Δες όλες τις ιστορίες »

Ρώτησε ότι σε απασχολεί