Κολποσκοπική εξέταση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Η κυτταρολογία μπορεί να αναγνωρίσει τις γυναί­κες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν διη­θητικό καρκίνο και να επιλέξει τις περιπτώσεις εκεί­νες που θα πρέπει να υποβληθούν σε κολποσκοπικό έλεγχο, δεν μπορεί όμως εύκολα να αναγνωρίσει τις πρώιμες διηθητικές μορφές, γιατί ο κυτταρολόγος, στο τραχηλικό επίχρισμα, βλέπει συνήθως κύτταρα που προέρχονται μόνον από τις επιφανειακές στι­βάδες του τραχηλικού επιθηλίου.

Αντίθετα, με την κολποσκόπηση, μπορεί να κα­θοριστεί η τοπογραφία και η έκταση της τραχηλικής βλάβης και να επιβεβαιωθεί ιστολογικά ο βαθμός της τραχηλικής εξεργασίας, στοιχείο απαραίτητο για τη σωστή επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.

Tι είπαν για ‘μένα

Maria Ntavarinou
        Εμείς χρωστάμε στον Άρη ευγνωμοσύνη` χάρη στη δική του παρουσία, την πείρα και τη γνώση του, χαιρόμαστε εδώ και ένα χρόνο...
Δες όλες τις ιστορίες »

Ρώτησε ότι σε απασχολεί