Διάγνωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η διάγνωση της νόσου είναι εύκολη, με κύριο σύμ­πτωμα την κολπική αιμόρροια μετά τη σεξουαλική επα­φή. Αιμόρροια όμως μπορεί να εκδηλωθεί σε ακα­θόριστα μεσοδιαστήματα, όπως επίσης και ως κύ­ριο σύμπτωμα μετά την εμμηνόπαυση.
Ασθενείς με προχωρημένη νόσο μπορεί να πα­ρουσιάζουν δύσοσμη κολπική υπερέκκριση, απώλεια βάρους και απόφραξη των ουροφόρων οδών. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ψη­λάφηση των υπερκλειδίων και βουβωνικών λεμφα­δένων, για τον αποκλεισμό μεταστατικής νόσου. Η κολπική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει προσε­κτική και λεπτομερή επισκόπηση του τραχήλου και ολόκληρου του κόλπου, για να καθοριστεί με ακρί­βεια η έκταση της νόσου.

Η δακτυλική επισκόπηση συνήθως δίδει την αίσθηση "σκληρίας" και διόγκω­σης του τραχήλου, ενώ η εξέταση από το ορθό θεω­ρείται σημαντική στον καθορισμό του μεγέθους του τραχήλου και της επέκτασης της νόσου στα παραμήτρια. Όταν η διόγκωση στην κλινική εξέταση είναι εμφανής, τότε η λήψη βιοψίας στα εξωτερικά ιατρεία μπορεί να επιβεβαιώσει την κλινική διάγνωση.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις διηθητι­κού καρκίνου στο test Παπανικολάου και ο τράχηλος εμφανίζεται φυσιολογικός στη γυναικολογική εξέτα­ση, τότε η κολποσκόπηση και οι κολποσκοπικά κα­τευθυνόμενες βιοψίες βοηθούν στη διάγνωση και εξαλείφουν την ανάγκη εκτέλεσης κωνοειδούς εκτομής.

Tι είπαν για ‘μένα

ΑΝΑΤΟΛΗ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ
Σ' ευχαριστούμε ….για την ομορφιά που προσέθεσες σ' αυτήν την καταπληκτική μας εμπειρία!!!! ΣΤΑΘΗΚΕΣ σαν αξιόλογος επιστήμονας άλλα πάνω απ όλα ένας υπέροχος φίλος 2/5/99...
Δες όλες τις ιστορίες »

Ρώτησε ότι σε απασχολεί