Διάγνωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η διάγνωση της νόσου είναι εύκολη, με κύριο σύμ­πτωμα την κολπική αιμόρροια μετά τη σεξουαλική επα­φή. Αιμόρροια όμως μπορεί να εκδηλωθεί σε ακα­θόριστα μεσοδιαστήματα, όπως επίσης και ως κύ­ριο σύμπτωμα μετά την εμμηνόπαυση.
Ασθενείς με προχωρημένη νόσο μπορεί να πα­ρουσιάζουν δύσοσμη κολπική υπερέκκριση, απώλεια βάρους και απόφραξη των ουροφόρων οδών. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ψη­λάφηση των υπερκλειδίων και βουβωνικών λεμφα­δένων, για τον αποκλεισμό μεταστατικής νόσου. Η κολπική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει προσε­κτική και λεπτομερή επισκόπηση του τραχήλου και ολόκληρου του κόλπου, για να καθοριστεί με ακρί­βεια η έκταση της νόσου.

Η δακτυλική επισκόπηση συνήθως δίδει την αίσθηση "σκληρίας" και διόγκω­σης του τραχήλου, ενώ η εξέταση από το ορθό θεω­ρείται σημαντική στον καθορισμό του μεγέθους του τραχήλου και της επέκτασης της νόσου στα παραμήτρια. Όταν η διόγκωση στην κλινική εξέταση είναι εμφανής, τότε η λήψη βιοψίας στα εξωτερικά ιατρεία μπορεί να επιβεβαιώσει την κλινική διάγνωση.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις διηθητι­κού καρκίνου στο test Παπανικολάου και ο τράχηλος εμφανίζεται φυσιολογικός στη γυναικολογική εξέτα­ση, τότε η κολποσκόπηση και οι κολποσκοπικά κα­τευθυνόμενες βιοψίες βοηθούν στη διάγνωση και εξαλείφουν την ανάγκη εκτέλεσης κωνοειδούς εκτομής.

Tι είπαν για ‘μένα

Maria Ntavarinou
        Εμείς χρωστάμε στον Άρη ευγνωμοσύνη` χάρη στη δική του παρουσία, την πείρα και τη γνώση του, χαιρόμαστε εδώ και ένα χρόνο...
Δες όλες τις ιστορίες »

Ρώτησε ότι σε απασχολεί