« επιστροφή
Μέγεθος γραμματοσειράς      
Δημοσιεύθηκε: 06/02/2013

Η ηλικία εμμηνόπαυσης της μητέρας, σχετίζεται με τη γονιμότητα της κόρης;

Η ηλικία εμμηνόπαυσης μίας γυναίκας μπορεί να αποτελεί ένδειξη για τη γονιμότητα της κόρης της... Η ηλικία εμμηνόπαυσης μίας γυναίκας μπορεί να αποτελεί ένδειξη για τη γονιμότητα της κόρης της, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Όπως έδειξε, οι γυναίκες των οποίων οι μητέρες είχαν πρώιμη εμμηνόπαυση, διέθεταν λιγότερα ωοθυλάκια στις ωοθήκες τους απ’ ό,τι εκείνες των οποίων οι μητέρες είχαν εκδηλώσει εμμηνόπαυση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Τα ωοθυλάκια «φιλοξενούν» τα ωάρια και όταν είναι μειωμένα, υποδηλώνουν λιγότερες πιθανότητες σύλληψης.

Η νέα μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 527 εθελόντριες ηλικίας 20 έως 40 ετών, δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση «Human Reproduction». Για να υπολογίσουν την ωοθηκική εφεδρεία των εθελοντριών τους, χρησιμοποίησαν δύο αποδεκτές μετρήσεις: την μέτρηση των επιπέδων της αντι-μυλλερίου ορμόνης (ΑΜΗ) στο αίμα και την αξιολόγηση των αντριακών ωοθυλακίων (AFC) με διακολπικό υπερηχογράφημα. Η ωοθηκική εφεδρεία είναι τα αποθέματα των ωοθηκών σε ωοθυλάκια και, συνεπώς, σε ωάρια. Οι γυναίκες διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό ωοθυλακίων, ο οποίος φυσιολογικά μειώνεται κατά ένα κάθε μήνα έως ότου αρχίσει η εμμηνόπαυση.

Οι μετρήσεις των AMH και AFC παρέχουν στους γιατρούς μια αρκετά ακριβή εικόνα για το πόσο ωάρια μπορεί ακόμα να απελευθερώσουν οι ωοθήκες.

Πρώιμη και όψιμη εμμηνόπαυση
Η νέα μελέτη έδειξε πως και οι δύο δείκτες μειώνονταν ταχύτερα στις γυναίκες των οποίων οι μητέρες είχαν πρώιμη εμμηνόπαυση (πριν από την ηλικία των 45 ετών) έναντι όσων είχαν μητέρες με όψιμη εμμηνόπαυση (μετά την ηλικία των 55 ετών).

Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπ’ όψιν άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γονιμότητα (λ.χ. το κάπνισμα), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μέση μείωση των επιπέδων της AMH ήταν 8,6%, 6,8% και 4,2% κατ’ έτος στις γυναίκες με πρώιμη, φυσιολογική (ηλικίες 46-54 ετών) και όψιμη εμμηνόπαυση αντιστοίχως. Ανάλογη τάση παρατηρήθηκε και στην AFC, με την ετήσια μείωση να είναι 5,8%, 4,7% και 3,2% αντιστοίχως στις τρεις προαναφερθείσες ομάδες.

Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι μεσολαβούν περίπου 20 χρόνια από την στιγμή που αρχίζει να φθίνει η γονιμότητα μίας γυναίκας έως την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Μία γυναίκα λοιπόν που μπήκε στην κλιμακτήριο στα 45, πιθανώς άρχισε να παρουσιάζει μείωση της γονιμότητάς της στα 25 της χρόνια.

«Τα ευρήματά μας ενισχύουν την υπόθεση ότι η ωοθηκική εφεδρεία επηρεάζεται από κληρονομούμενους παράγοντες», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Γιάνε Τζ. Μπέντζεν, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (Rigshospitalet) της Κοπεγχάγης.

«Πρόκειται για την πρώτη μελέτη η οποία υποδηλώνει ότι η σχετιζόμενη με την ηλικία ελάττωση των AFC και AMH μπορεί να διαφέρει αναλόγως με την ηλικία της μητέρας».

Ωστόσο, η δρ Μπέντζεν πρόσθεσε πως απαιτούνται πιο μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιωθεί πως όντως ισχύει η μειωμένη γονιμότητα των γυναικών με μητέρες οι οποίες είχαν όψιμη εμμηνόπαυση.

Τα ωοθυλάκια είναι δομές που περιέχουν τα ανώριμα ωάρια. Κάθε γυναίκα γεννιέται με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ωοθυλάκια, αλλά μέχρι την εφηβεία έχουν απομείνει το περίπου 20%, εκ των οποίων μόνον 400 εξελίσσονται σε ωάρια ικανά για αναπαραγωγή.

Συνεπώς, μία γυναίκα μπορεί να αναμένει ότι θα έχει 400 φυσιολογικούς έμμηνους κύκλους στη διάρκεια της ζωής της.

 

 


Διαβάστε ακόμη
Εγκυμοσύνη στα 40+, είναι μια διαφορετική εγκυμοσύνη; Εγκυμοσύνη στα 40+, είναι μια διαφορετική εγκυμοσύνη;