« επιστροφή
Μέγεθος γραμματοσειράς      
Δημοσιεύθηκε: 09/08/2013

Αντιμυλλέριος ορμόνη (antimullerian hormone – AMH) Ένα τεστ γονιμότητας αλλάζει τη ζωή των γυναικών!


Τα επίπεδα της ορμόνης AMH αντιστοιχούν στον αριθμό των ωαρίων που έχουν απομείνει σε μια γυναίκα, στο αποθεματικό των ωοθηκών της!

Το Βιολογικό ρολόι της γυναίκας είναι στην πραγματικότητα περισσότερο σαν μια κλεψύδρα που αναποδογύριζει και ξεκινά όταν η γυναίκα θα γεννηθεί. Κάθε κόκκος άμμου είναι ένα ωάριο, και τελικά όλοι εξαντλούνται.
Η αντιμυλλέριος ορμόνη (Antimullerian Hormone - AMH ) είναι μία πρωτεΐνη που στις γυναίκες παράγεται από τα κύτταρα του ωοφόρου δίσκου του ωοθυλακίου. Τα επίπεδα της μετρώνται αυξημένα σε όγκους των ωοθηκών, ενώ τα τελευταία χρόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δείκτης της ωοθηκικής απάντησης στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Γενικώς, γυναίκες με υψηλά επίπεδα αυτής της ορμόνης έχουν μεγαλύτερα αποθέματα ωαρίων και επομένως μεγαλύτερες πιθανότητες γονιμοποίησης. Μια εξέταση που πρόσφατα χρησιμοποιείται είναι η μέτρηση των επιπέδων των ορμονών ανασταλτίνη Β (inhibin B) και αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH, Anti-Mullerian Hormone) στο αίμα. Χαμηλά επίπεδα ανασταλτίνης Β και αντιμυλλέριου ορμόνης (οι οποίες παράγονται από τα «καλά» ωοθυλάκια) είναι δείκτες χαμηλού αποθέματος ωαρίων.
Παρόλα αυτά, αν μια εξέταση έχει φυσιολογική τιμή, αυτό δε σημαίνει ότι η ποιότητα ή ο αριθμός των ωαρίων θα είναι καλός. Για αυτό το λόγο, ένας πολύ χρήσιμος τρόπος για τη διάγνωση της κατάστασης των ωοθηκών είναι το ιστορικό της γυναίκας και η απόκρισή της σε πιθανή προηγούμενη διέγερση των ωοθηκών.

Στον άνδρα, η ΑΜΗ παράγεται από τα κύτταρα Sertoli των όρχεων και η κύρια δράση της είναι η υποστροφή του πόρου του Muller στα άρρενα έμβρυα κατά τη φυλετική διαφοροποίηση, την 8η-10η εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής.
Στη γυναίκα, η ΑΜΗ παράγεται από τα μικρά ωοθυλάκια (<6 mm), των ωοθηκών. Η παραγωγή της ΑΜΗ μειώνεται προοδευτικά με την αύξηση της διαμέτρου του ωοθυλακίου και είναι πρακτικά μη ανιχνεύσιμη σε ωοθυλάκια >8 mm.

Μεγάλος αριθμός μελετών προτείνουν ότι η ΑΜΗ αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το συνολικό αριθμό των ωοθυλακίων που απομένουν στις ωοθήκες, δηλαδή είναι ένας ισχυρός δείκτης των ωοθηκικών εφεδρειών, και προγνωστικός παράγοντας της απόκρισης των ωοθηκών σε επικείμενη προσπάθεια εξωσωματικής. Υποστηρίζεται από ερευνητές ότι η μέτρηση της ΑΜΗ είναι εξίσου αξιόπιστη με την υπερηχογραφική μέτρηση των καταβολών ωοθυλακίων, η οποία αποτελεί τον κατεξοχήν προγνωστικό δείκτη των ωοθηκικών εφεδρειών. Τα επίπεδα της ΑΜΗ μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας της γυναίκας και τη μείωση των ωοθηκικών αποθεμάτων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο αριθμός των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων που είναι ορατά στον υπέρηχο. Αντίθετα, σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων, όπως σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, τα επίπεδα της ΑΜΗ είναι υπερβολικά αυξημένα.

Έχει προταθεί επίσης ότι τα επίπεδα της ΑΜΗ στο αίμα αποτελούν προγνωστικό παράγοντα για τις πιθανότητες επιτυχίας ενός επακόλουθου κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, αν και οι απόψεις διίστανται.
Οι φυσιολογικές τιμές της ΑΜΗ ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη μέθοδο και από το εργαστήριο όπου διενεργήθηκε η μέτρηση. Με βάση τη βιβλιογραφία, η κατηγοριοποίηση των τιμών ΑΜΗ έχει ως εξής:

Τιμή AMH - Ερμηνεία
> 3.0 ng/ml: Υψηλά επίπεδα (συνήθως σε πολυκυστικού τύπου ωοθήκες)

> 1.0 ng/ml: Φυσιολογικά

0.7 – 0.9 ng/ml: Κατώτερα φυσιολογικά

0.3 – 0.6 ng/ml: Χαμηλά επίπεδα

< 0.3 ng/ml: Πολύ χαμηλά επίπεδα


Διαβάστε ακόμη
Ουρολοίμωξη. Όσα κάθε γυναίκα έγκυος και μη πρέπει να ξέρει! Ουρολοίμωξη. Όσα κάθε γυναίκα έγκυος και μη πρέπει να ξέρει!